займ на карту онлайн без отказа

INFORMACJA O USŁUGACH MEDYCZNYCH i CENTRALNA REJESTRACJA:

Przychodnia os. Urocze 2, II piętro
tel. 12 644-24-74 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00

1. Rejestracja pacjentów do Poradni Firmy Mark-Med Sp. z o.o. odbywa się:
– Osobiście,
– Przez osoby trzecie,
– Telefonicznie w godzinach pracy rejestracji,
– Drogą elektroniczną poprzez Portal eRejestracji https://erejestracja.mark.med.pl
Pacjent, który rejestruje się do Poradni otrzymuje konkretny termin z godziną wizyty do danego wybranego lekarza.
Prosimy pacjentów, aby odwoływali telefonicznie lub osobiście wizyty na które nie mogą z różnych przyczyn przybyć. Nie przychodząc na umówione wizyty marnujemy czas lekarza i uniemożliwiamy skorzystanie z wizyty przez innych potrzebujących pacjentów.
Pacjent, który zarejestrował się drogą telefoniczną lub elektroniczną do Poradni Specjalistycznej lub Zdrowia Psychicznego ma obowiązek dostarczyć do rejestracji skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od rezerwacji. W przeciwnym wypadku rezerwacja zostaje wycofana BEZ powiadomienia.

2. Pacjent przy rejestracji osobistej do lekarzy musi okazać:
a) Dokument ze zdjęciem i numerem PESEL potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
b) Skierowanie do poradni specjalistycznej (oprócz świadczeń Lekarza POZ, psychiatry i stomatologa)

3. W przypadku rejestracji telefonicznej, przez osobę trzecią lub elektronicznie powyższe dokumenty należy bezzwłocznie okazać w rejestracji w dniu wyznaczonej wizyty.

4. Ubezpieczenie jest sprawdzane poprzez System eWUŚ.
Pacjent zgłaszający się do rejestracji w dniu wizyty otrzyma potwierdzenie statusu ubezpieczenia przez system eWUŚ. Sprawdzenie statusu jest wymagane przed wizytą u lekarza. Pacjent, który nie otrzyma potwierdzenia ubezpieczenia musi każdorazowo wypełnić oświadczenie o jego posiadaniu lub zapłacić za wizytę i wszystkie badania według cennika.

5. W przypadku konieczności wypisania zwolnienia lekarskiego, niezbędny jest:
a) Dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport)
b) Nazwa, adres i NIP pracodawcy

6. Portal eRejestracja Asseco mMedica ON-LINEkliknij
od 1 października 2014 zapraszamy do samodzielnej rezerwacji terminów do lekarzy poprzez portal eRejestracja Asseco mMedica on-line. W razie problemów prosimy o kontakt z administratorem intormatyka@mark.med.pl
Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją obsługi portalu Asseco eRejestracja dostępną w zakładce „Do pobrania”

7. Prawa Pacjenta
Pacjent ma prawo do:
1) Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej;
2) Informacji o swoim stanie zdrowia;
3) Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia;
4) Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych;
5) Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych;
6) Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych;
7) Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych;
8) Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza;
9) Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego;
10) Opieki duszpasterskiej;
11) Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa, www.bpp.gov.pl

KLIKNIJ >> Prawa pacjenta PDF <<

Firma Marketingowo-Medyczna
Mark-Med Sp. z o.o.

os. Na Skarpie 27 p. 211a
tel. 12 644-12-72
fax. 12 686-58-50
email: biuro@mark.med.pl

DODATKOWE INFORMAJCE

Projekt strony:
Weblider.eu